HABBEKRATS REALISEERT WIJKBUDGET 'GRAFFITI JAM'

jun 25 2012
Allemaal Antwerpenaar

 
Op 26 en 27 juni voert Habbekrats het wijkbudget ‘Graffiti Jam’ uit. Daarbij wordt de zijgevel van het Habbekratshuis in de Prekersstraat 14 verfraaid met een graffitikunstwerk. 
De artiesten starten op dinsdag aan het kunstwerk en werken het op woensdag verder af. Op deze tweede dag vindt ook de jaarlijkse Habbening plaats. Dat is een dag voor de buurt vol sport, spel,  animatie en een barbecue. De Habbening start om 13 uur.
Joris Giebens, districtsschepen bevoegd voor buurtgericht beleid : ‘Met wijkbudgetten wil het districtsbestuur van Antwerpen projecten van bewoners die meewerken aan  een leefbare buurt ondersteunen. De bewoners van de wijk Sint-Andries dienden meerdere projecten in en trokken begin mei naar de stembeurs. Resultaat: ‘Holle Bolle Willem’, ‘Insectenhotels’ en de ‘Graffiti Jam’ van Habbekrats kwamen als winnaars uit de bus.’