24 JUNI TRAGE ZONDAG : GROEN WIL VAN DE VISESTRAAT EEN WOONERF MAKEN

jun 25 2012
beeld zone 30 zomercampagne

Net nu bewonersgroepen actievoeren voor meer verkeersveiligheid rond Spoor Noord, ziet het er naar uit dat de plannen voor de heraanleg van Halenstraat-Viséstraat MINDER verkeersveiligheid zullen betekenen.
 
Tussen de meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en Sp.a in het districtscollege van Antwerpen is een zwaar meningsverschil ontstaan over de plannen voor de heraanleg van de Viséstraat en de Halenstraat, aan de rand van Park Spoor Noord.
 
De plannen waarmee het districtsbestuur enkele weken geleden naar de bewoners stapte, bevatten een aantal maatregelen die het snelle sluipverkeer in de Viséstraat moesten tegengaan.   Zo werd er o.a. een knip voorzien ter hoogte van de Biekorfstraat, waardoor er door de Viéstraat niet langer doorgaand verkeer zou mogelijk zijn en dus enkel nog bestemmingsverkeer zou toegestaan worden.
 
Dit was echter niet naar de zin van de Open Vld-fractie, noch naar die van de fractieleider van CD&V, Herman De Bleser. De knip moest en zou eruit en zo gebeurde het.
 
Groen stelt vast dat het nieuwe plan over de hele lijn een verslechtering is voor de zachte weggebruikers en de bewoners van de Viséstraat.
Joris Giebens, districtsschepen voor Mobiliteit: “We boeken op twee punten verlies: de knip komt er niet; het sluipverkeer zal zich dus een weg blijven zoeken door de Viséstraat. Ten tweede wordt het bestaande woonerf tussen de Trapstraat en de Oranjestraat geschrapt en ingericht als zone 30. Dit gaat volgens mij loodrecht in tegen de eisen van de organisatoren van Trage Zondag.”
 
Groen heeft dan ook een alternatief voorstel klaar. “Waarom van de Viséstraat over de ganse lengte geen woonerf maken?”, zegt Ilse van Dienderen, fractieleidster.  “Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: we breiden het bestaande woonerf, dat door de bewoners nu als zeer positief ervaren wordt, uit én we ontmoedigen het doorgaand sluipverkeer, want een woonerf heeft een maximaal toegelaten snelheid van 20 km per uur.”  
 
Enkel op die wijze kan de verkeerleefbaarheid voor de bewoners en de bezoekers aan deze zijde van Park Spoor Noord park drastisch verbeteren. 
 
Bij de eerstvolgende vergadering van het districtscollege zal districtsschepen Joris Giebens (Groen – voorheen Spa-Spirit) dit voorstel op tafel leggen.   Tijdens de districtsraad van september zal fractieleidster Ilse van Dienderen het districtscollege hierover verder bevragen.
 
 
Joris Giebens – districtsschepen bevoegd voor mobiliteit – 0485/944.414
Ilse van Dienderen – fractieleidster voor Groen  - 0494/564968