Persmededelingen Groen!

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 4 jaar 2 weken geleden

Essers - "Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan is hemeltergend"

do, 27/10/2016 - 16:23
Essers - "Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan is hemeltergend"27 okt, 2016 Lees voor

“Het bos rond Essers is door Europa erkend als absolute topnatuur. De uitbreiding van Essers bedraagt 12 hectare of meer dan 20 voetbalvelden bosoppervlakte. De beslissing van de provincie Limburg is dus barslecht", reageert Groen-parlementslid Johan Danen meteen op het nieuws dat de provincie Limburg een milieuvergunning heeft goedgekeurd voor de uitbreiding van het transportbedrijf Essers.

Johan DanenVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Door halsstarrig verder te zetten brengen de Vlaamse regering en de provincie Limburg het dossier in een juridisch moeras. Daar wordt niemand beter van", zegt Johan Danen.

"Hoogstwaarschijnlijk zullen natuurverenigingen nu beroep aantekenen tegen de beslissing. Dan komt de beslissing terug op het bord van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). De minister moet dan haar verantwoordelijkheid opnemen, en deze boskap naar de prullenmand verwijzen", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. 

"Groen vindt het belangrijk dat bedrijven jobs creëren in Limburg. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar bedrijven uitbreiden kan op industrieterreinen, en hoeft niet op een natuurgebied. Leegstaande industrieterreinen zijn er genoeg in de buurt: het terrein van Ford Genk alleen al telt 140 hectare. Daarnaast zijn er honderden hectares beschikbare industriegrond. Dan mag de Limburgse natuur niet opgeofferd worden. Natuur en toerisme zijn, samen met economie, net een van de troeven van onze provincie”, aldus Danen, die opmerkt dat de regering-Bourgeois nooit een alternatieve uitbreiding heeft willen onderzoeken.

"Er rust dus een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van minister Schauvliege, zowel voor de beslissingen uit het verleden als voor haar beslissingen in de toekomst", besluiten Johan Danen en Björn Rzoska. 
 

Essers - "Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan is hemeltergend"

do, 27/10/2016 - 16:23
Essers - "Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan is hemeltergend"27 okt, 2016 Lees voor

“Het bos rond Essers is door Europa erkend als absolute topnatuur. De uitbreiding van Essers bedraagt 12 hectare of meer dan 20 voetbalvelden bosoppervlakte. De beslissing van de provincie Limburg is dus barslecht", reageert Groen-parlementslid Johan Danen meteen op het nieuws dat de provincie Limburg een milieuvergunning heeft goedgekeurd voor de uitbreiding van het transportbedrijf Essers.

Johan DanenVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Door halsstarrig verder te zetten brengen de Vlaamse regering en de provincie Limburg het dossier in een juridisch moeras. Daar wordt niemand beter van", zegt Johan Danen.

"Hoogstwaarschijnlijk zullen natuurverenigingen nu beroep aantekenen tegen de beslissing. Dan komt de beslissing terug op het bord van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). De minister moet dan haar verantwoordelijkheid opnemen, en deze boskap naar de prullenmand verwijzen", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. 

"Groen vindt het belangrijk dat bedrijven jobs creëren in Limburg. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar bedrijven uitbreiden kan op industrieterreinen, en hoeft niet op een natuurgebied. Leegstaande industrieterreinen zijn er genoeg in de buurt: het terrein van Ford Genk alleen al telt 140 hectare. Daarnaast zijn er honderden hectares beschikbare industriegrond. Dan mag de Limburgse natuur niet opgeofferd worden. Natuur en toerisme zijn, samen met economie, net een van de troeven van onze provincie”, aldus Danen, die opmerkt dat de regering-Bourgeois nooit een alternatieve uitbreiding heeft willen onderzoeken.

"Er rust dus een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van minister Schauvliege, zowel voor de beslissingen uit het verleden als voor haar beslissingen in de toekomst", besluiten Johan Danen en Björn Rzoska. 
 

Essers - "Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan is hemeltergend"

do, 27/10/2016 - 16:23
Essers - "Bomen kappen terwijl industrieterreinen leegstaan is hemeltergend"27 okt, 2016 Lees voor

“Het bos rond Essers is door Europa erkend als absolute topnatuur. De uitbreiding van Essers bedraagt 12 hectare of meer dan 20 voetbalvelden bosoppervlakte. De beslissing van de provincie Limburg is dus barslecht", reageert Groen-parlementslid Johan Danen meteen op het nieuws dat de provincie Limburg een milieuvergunning heeft goedgekeurd voor de uitbreiding van het transportbedrijf Essers.

Johan DanenVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Door halsstarrig verder te zetten brengen de Vlaamse regering en de provincie Limburg het dossier in een juridisch moeras. Daar wordt niemand beter van", zegt Johan Danen.

"Hoogstwaarschijnlijk zullen natuurverenigingen nu beroep aantekenen tegen de beslissing. Dan komt de beslissing terug op het bord van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). De minister moet dan haar verantwoordelijkheid opnemen, en deze boskap naar de prullenmand verwijzen", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. 

"Groen vindt het belangrijk dat bedrijven jobs creëren in Limburg. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar bedrijven uitbreiden kan op industrieterreinen, en hoeft niet op een natuurgebied. Leegstaande industrieterreinen zijn er genoeg in de buurt: het terrein van Ford Genk alleen al telt 140 hectare. Daarnaast zijn er honderden hectares beschikbare industriegrond. Dan mag de Limburgse natuur niet opgeofferd worden. Natuur en toerisme zijn, samen met economie, net een van de troeven van onze provincie”, aldus Danen, die opmerkt dat de regering-Bourgeois nooit een alternatieve uitbreiding heeft willen onderzoeken.

"Er rust dus een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van minister Schauvliege, zowel voor de beslissingen uit het verleden als voor haar beslissingen in de toekomst", besluiten Johan Danen en Björn Rzoska. 
 

Voorgoed komaf maken met fiscale regularisatie

do, 27/10/2016 - 10:41
Voorgoed komaf maken met fiscale regularisatie26 okt, 2016 Lees voor

Groen vindt de geveinsde verbazing op de onthullingen van de BBI bij de verschillende politieke partijen ronduit hypocriet. “Wij hebben indertijd gewaarschuwd voor die regularisatie aan spotprijzen. Er werd ons toen beloofd dat het de laatste keer zou zijn. Intussen zijn we al aan een nieuw rondje regularisatie aanbeland. Fiscale fraude krijgt altijd een extra uitweg. En de gewone belastingbetaler is de dupe”, stelt Meyrem Almaci, voorzitter Groen. Ze roept de regering op om definitief komaf te maken met fiscale regularisatie.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

De groenen kanten zich al jarenlang tegen de lakse politiek ten aanzien van fiscale fraudeurs, die zo in contrast staat met de harde aanpak van kwetsbare groepen. “In 2010 hebben we een wetsvoorstel ingediend om de regularisaties aan spotprijzen onmogelijk te maken. Niemand, noch regeringspartijen CD&V, SP.A en Open VLD, noch de N-VA, is ons toen gevolgd. En nu spreekt men schande over de toenmalige regularisatiepolitiek. Dit is slecht politiek theater, met als grote slachtoffer de belastingbetaler, die opdraait voor die laksheid”, aldus Almaci.

Almaci hekelt de houding van N-VA in dit dossier. “Als N-VA, die nu moord en brand schreeuwt omwille van die jarenlange regularisatiepolitiek, zich nu enigszins consequent toont, dan blaast Van Overtveldt meteen het nieuwe rondje fiscale regularisatie af. Anders is N-VA in hetzelfde bedje ziek als de vorige regering – met socialisten. Fiscale fraude is een misdrijf. Men heeft na 4 (!) regularisatierondes tijd genoeg gehad om in het reine te komen. Trop is teveel”, stelt Almaci.

 

Tijd dat Vlaamse regering in kleuteronderwijs investeert

wo, 26/10/2016 - 12:05
Tijd dat Vlaamse regering in kleuteronderwijs investeert26 okt, 2016 Lees voor

In het reportagemagazine "Pano" zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits dat "opvoeding in de eerste plaats de taak van de gezinnen thuis is”, als reactie op het feit dat kleuterleerkrachten de handen meer dan vol hebben met zindelijkheidstraining.
"Louter haar pedagogische tik naar de ouders toe alleen zal het probleem echt niet oplossen. Dit helpt de leerkrachten niet verder", reageert Elisabeth Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Elisabeth Meuleman, onderwijsspecialiste van Groen, reageert: “Crevits schuift het probleem gewoon door. Als de Vlaamse regering kleuteronderwijs zo belangrijk vindt als ze zegt moet ze daar ook echt in investeren. Nu komen kleuterleiders niet toe aan hun pedagogische taak. De minister kijkt weg van het echte probleem: de loodzware arbeidsomstandigheden van leerkrachten in het kleuteronderwijs. Er zijn gewoon geen argumenten om de onderfinanciering van het kleuteronderwijs verder te behouden. De minister geeft geen oplossing voor de leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven. Het probleem belandt uiteindelijk op hun bord.”

Het kleuteronderwijs is al decennia structureel financieel benadeeld in vergelijking met het lager onderwijs. Groen wil dat Crevits eindelijk werk maakt van de beloofde gelijkschakeling van de werkingsmiddelen voor het kleuter- en lager onderwijs. Ze zal daartoe een decreet indienden. “Zo kunnen ouders hun peuter met gerust hart naar school sturen en hebben de leerkrachten opnieuw ademruimte om met hun pedagogisch project bezig te zijn”, aldus Meuleman. 

Stokoude verkavelingsvergunning bedreigt Kluisbos

ma, 24/10/2016 - 15:35
Stokoude verkavelingsvergunning bedreigt Kluisbos24 okt, 2016 Lees voor

Het Kluisbos, sinds 1977 beschermd natuurgebied in de Vlaamse Ardennen, dreigt deels verkaveld te worden. Ondanks het verzet van de gemeente en buurtbewoners willen de grondeigenaars er een villa bouwen met een tuin van 3.000 vierkante meter. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman trok aan de alarmbel en vroeg dat minister Joke Schauvliege (CD&V) ingrijpt.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

De grondeigenaars beroepen zich op een verkavelingsvergunning van 53 jaar geleden om bouwgrond te maken van hun stuk bos. Iets wat het gemeentebestuur van Kluisbergen weigerde op basis van een negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos en de provinciale administratie. De Oost-Vlaamse deputatie, met daarin onder meer Geert Versnick (Open VLD), steunt de bouwplannen van de eigenaars wel en kende vervolgens de gevraagde vergunning toe.

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen): "Aanvankelijk zei Schauvliege dat het haar bevoegdheid  niet was en dat de gemeente dat moest doen. Wij roepen de minister nu op om het Kluisbos te beschermen en te kijken naar andere bossen, waar nog oude verkavelingen op berusten."
De minister wil nu met iedereen rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen. Elisabeth Meuleman reageert hier positief op. "We zijn hoopvol, maar ik hoop dat de minister maatregelen neemt om te vermijden dat hetzelfde zou gebeuren in andere natuurgebieden".
Het Kluisbos is één van de grootste en meest waardevolle bossen die Vlaanderen heeft. Het gebied is bovendien bestemd als bosgebied en is onderdeel van het Europees beschermde natuurnetwerk Natura 2000. "Als Joke Schauvliege niet de geschiedenis wil ingaan als de minister van ontbossing dan is het tijd dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt en dit bos een definitieve beschermingsstatus geeft", zegt Elisabeth Meuleman.

Oplossingen hiervoor bestaan al: het systeem van de verhandelbare bouwrechten biedt een uitweg. Hierbij worden slechtgelegen bouwgronden geruild voor goed gelegen bouwmogelijkheden in de gemeentekern. Op die manier krijgt dit bos eindelijk de rechtszekerheid die het verdient, terwijl de eigenaars hun bouwplannen kunnen uitvoeren op een plaats die beter bereikbaar is. Een win-win voor natuur en economie. Groen stelt voor om van het Kluisbos een test-case te maken voor het systeem van verhandelbare bouwrechten.
Het Kluisbos is een van de grootste bosgebieden die Vlaanderen heeft: het is 300 ha groot. Het gebied is bestemd als bosgebied, het is al sinds 1977 beschermd en maakt sinds 2006 onderdeel uit van het Europees beschermde natuurnetwerk. Ondanks deze stevige bescherming rust er een stokoude verkavelingsvergunning op een deel van het bos. In 1963 vergunde de gemeente een verkaveling voor 54 bouwloten voor een totale oppervlakte van 15 ha (ter vergelijking: een gemiddeld bos is in Vlaanderen niet groter dan 1,5 ha). Ondertussen zijn midden in het bos 31 loten bebouwd met riante villa’s. Er liggen nog 20 onbebouwde loten in het bos.

Op dit moment loopt een procedure voor het samenvoegen van twee beboste kavels. De eigenaars willen er een villa neerpoten met riante tuin van 3.058 m². Onder meer op basis van het advies van het agentschap voor Natuur en Bos oordeelde het gemeentebestuur in 2009 dat de bouwloten niet in aanmerking komen voor bebouwing. Het bos leek gered. De eigenaars gingen in beroep tegen dit besluit bij de Provincie Oost-Vlaanderen.
Ondanks negatief advies van de gemeente, de provinciale administratie en het Agentschap voor Natuur en Bos legde deputé Geert Versnick de natuurtoets naast zich neer en besliste in 2015 om de gevraagde verkavelingsvergunning te verlenen. Daarop tekende de gelukkig alerte milieuvereniging MOW (Milieufront Omer Wattez) beroep aan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Nochtans is de regelgeving duidelijk: de gevraagde verkavelingswijziging doorstaat de Europese natuurtoets niet, er is significant negatieve impact van het project op de beschermde natuur en bovendien zorgt eerdere bebouwing voor cumulatieve effecten. De natuurtoets is bindend, er kan enkel van afgeweken worden om redenen van groot maatschappelijk en economisch belang. Voor een villa midden in één van de mooiste bosgebieden van Vlaanderen kan bezwaarlijk het argument van groot maatschappelijk belang ingeroepen worden. De uitkomst van dit proces staat nu al in steen gebeiteld: het vergunnen van deze bouwloten is onwettig.

Het Kluisbos is al bijna 40 jaar beschermd als bosgebied. "Het is schrijnend om vast te stellen dat ondanks het feit dat de Vlaamse regering zich volledig terugplooit op de Europees beschermde gebieden zelfs deze gebieden op het kapblok dreigen te gaan", zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman . Als natuurminister Joke Schauvliege de geschiedenis niet wil ingaan als de minister van ontbossing moet ze nu haar verantwoordelijkheid nemen en samen met de gemeente op zoek gaan naar een oplossing om de verkavelingsclaim definitief naar de prullenmand te verwijzen. Daarbij moet vanzelfsprekend rekening gehouden worden met eigendomsrechten. Oplossingen hiervoor bestaan al: het systeem van de verhandelbare bouwrechten biedt een uitweg. Hierbij worden slechtgelegen bouwgronden geruild voor goed gelegen bouwmogelijkheden. Op die manier krijgt dit bos eindelijk de rechtszekerheid die het verdient, terwijl de eigenaars hun bouwplannen kunnen uitvoeren op een plaats die beter bereikbaar is. Een win-win voor natuur en wonen.


Het Kluisbos is geen alleenstaand geval

Ondanks de stevige juridische bescherming, tonen precedenten aan dat de deputatie en de minister er niet voor terugdeinzen om aan de lopende band ruimtelijke uitvoeringsplannen goed te keuren voor harde activiteiten (bv. bouwgrond) in Europees beschermde natuur. Een gelijkaardig dossier loopt bv. in Rotselaar waar de Vlaamse regering, op basis van een verkavelingsvergunning die uitgereikt werd in 1967, in kader van het GRUP Demervallei (onderdeel van het sigmaplan) de administratie gevraagd heeft om een bestemmingswijziging van natuurgebied naar woongebied voor te bereiden.
Het gebied waarvan sprake, De Vijvers, is sinds 1977 door het gewestplan en sinds 1998 door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) beschermd als natuurgebied. Het is onderdeel van het Vlaams Ecologische Netwerk (VEN) en het Natura 2000-netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. Ook hier dreigt waardevol en Europees beschermd natuurgebied te verdwijnen voor 10 luxueuze villa’s. 

Het centrale uitgangspunt van het natuurbeleid van deze Vlaamse regering staat onomwonden in het Vlaams regeerakkoord: ”de focus wordt op de Europese natuurdoelstellingen gelegd”. Lees: we wensen niet meer te doen dan Europa ons oplegt. Het gewijzigde natuurdecreet en de communicatie van de minister sindsdien laat er geen twijfel over bestaan, het beleid richt zich op de Europees beschermde natuur. Net daarom is het verhaal van het Kluisbos en Rotselaar zo schrijnend: De Vlaamse regering plooit zich terug op Europees beschermde gebieden, maar zelfs die natuur is niet veilig wanneer er een ander belang speelt.

Conclusie

De ‘case’ Kluisbos maakt pijnlijk duidelijk hoe er in Vlaanderen bossen en natuurgebieden zijn die de hoogste natuurbescherming genieten (in deze Natuur 2000 en VEN) en waar toch nog jarenlange dure zinloze en absurde juridische veldslagen over worden gevoerd die burgers of natuurverenigingen handen vol tijd en geld kosten.

Groen roept de minister op om :
1.    Alle beschermde bos en natuurgebieden waar nog oude verkavelingsclaims op rusten in kaart te brengen, naar analogie van de toplaag van de meest kwetsbare zonevreemde bossen.
2.    Proactief op te treden in plaats van weg te kijken en de paraplu open te trekken en de beslissing door te schuiven naar het gemeentelijke en provinciale niveau in gevallen van duidelijke Europese beschermde gronden en natuurgebieden.  En zo rechtszekerheid te geven aan onze topnatuur.
3.    Getroffen eigenaars (in het bezit van bouwgrond voor de beschermingsstatus) via een systeem van verhandelbare bouwrechten te compenseren. Het zal echter  nog enige tijd duren voor een volwaardig decreet rond verhandelbare bouwrechten goedgekeurd is.
4.    Daarom stellen we voor om in afwachting van een definitief systeem, van het Kluisbos een test-case te maken voor het systeem van verhandelbare bouwrechten. Dat kan in het kader van de nieuwe experimentenwetgeving die de Vlaamse regering voorbereidt. Een proefproject rond het ruilen van kavels om zo een waardevol stuk bos te vrijwaren en tegelijk de grondeigenaars een nieuw perspectief te geven, biedt kansen om in de praktijk, stapsgewijs, nieuwe decreetgeving voor te bereiden, en stopt alvast het zinloze juridische getouwtrek in het Kluisbos.

Dienstverlening Vlaamse overheid slachtoffer van eenzijdige besparingen

do, 20/10/2016 - 14:55
Dienstverlening Vlaamse overheid slachtoffer van eenzijdige besparingen20 okt, 2016 Lees voor

Door besparingen op personeel is de kwaliteit van de dienstverlening verminderd. Dat geeft de helft van de Vlaamse overheidsdiensten aan in een rapport van het onafhankelijke Rekenhof. Groen-parlementslid Ingrid Pira: "Het is zinvol en nodig ook binnen de overheid op zoek te gaan naar meer efficiëntie, maar niet vanuit een eenzijdige besparingslogica.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

"De overheid moet zich elke dag de vraag stellen: hoe zorgen we zo efficiënt mogelijk voor een zo goed mogelijk dienstverlening voor de burgers. Maar als de kwaliteit van de dienstverlening verslechtert, is het duidelijk dat de besparingslogica te ver is doorgeslagen".
 
Bovendien stelden "de meeste leidend ambtenaren dat de personeelsbesparingen mee verantwoordelijk waren voor de toegenomen werk¬gerelateerde stress", aldus het Rekenhof (p. 57).
 
"De ambtenaren bij de Vlaamse overheid ervaren dus meer stress. En de burgers krijgen een mindere dienstverlening. Dat zijn 2 concrete gevolgen van de eenzijdige besparingslogica van zowel de vorige als de huidige Vlaamse regering", analyseert Pira.
Groen pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen, niet vanuit een achterhaalde “minimal state” benadering, maar net met het oog op een optimale dienstverlening. "De regering-Bourgeois zou dus best haar huiswerk overdoen, en kiezen voor een slimmere en gerichtere aanpak. De lineaire besparingslogica is slecht voor de ambtenaren, en slecht voor de burgers. Dat moet anders, menselijker en beter", besluit Groen-parlementslid Ingrid Pira.

IJveren voor vrede maakt iemand niet staatsgevaarlijk

wo, 19/10/2016 - 11:09
IJveren voor vrede maakt iemand niet staatsgevaarlijk19 okt, 2016 Lees voor

Begin september ontstond een diplomatieke rel tussen België en Israël, omwille van de uitwijzing van Brigitte Herremans, een vredesactiviste en Midden-Oostenexpert. Herremans wordt beschouwd als een gevaar voor de veiligheid van Israël en mag tien jaar lang het land niet meer in. Wij willen het hier niet bij laten en ondervragen vandaag in het parlement minister Didier Reynders (MR).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen willen wij het debat openen over de moeizame samenwerking met Israël als het aankomt op het werk van NGO’s. Het vredesproces moet op gang blijven, diplomatiek én in het veld. Dat is ook in het belang van Israël. Dit is precies wat Brigitte Herremans en Broederlijk Delen op hun manier doen. Wat ons betreft is iemand die zich daarvoor inzet allesbehalve staatsgevaarlijk.

Het is geen toeval dat wij als parlementsleden van verschillende partijen samen de verdediging van Brigitte Herremans opnemen. Begin vorig jaar begeleidde Brigitte Herremans een inleefreis van parlementsleden naar de Palestijnse gebieden en Israël, waar ook wij aan deelnamen. Het was een erg positieve ervaring, aangezien daar een genuanceerd verhaal verteld werd, met empathie voor beide partijen. Het bestaansrecht van Israël wordt niet ontkend, de Palestijnen worden niet gespaard van kritiek, en geweld door organisaties als Hamas wordt veroordeeld. Zoals het hoort.

Onze contacten met haar en haar organisatie (Broederlijk Delen) verlopen altijd constructief, of we hun standpunten nu delen of niet. Haar standpunt valt volledig binnen de normale debatruimte en de krijtlijnen van het internationaal recht Als dusdanig leveren zij een tastbare bijdrage aan het bevorderen van de idee dat een pad naar vrede mogelijk blijft. Uiteraard bestaat er geen eensgezindheid over het invullen van dat pad, maar dat mag geen reden zijn om mensen als Brigitte Herremans monddood te maken.

Los van de concrete standpunten delen wij met Brigitte het doel om het vredesproces te bevorderen. De manier waarop Brigitte werd behandeld door de Israëlische autoriteiten is helaas geen alleenstaand geval. De Israëlische regering legt kritische stemmen almaar meer het zwijgen op. Binnen- en buitenlandse ngo’s worden systematisch het werk onmogelijk gemaakt. Dit maakt verzet tegen de kolonisatiepolitiek onmogelijk, en het isoleert de Palestijnen hoe langer hoe meer van buitenlandse bijstand. Door deze Israëlische politiek wordt bovendien de ruimte voor constructieve dialoog almaar kleiner. Het debat zal verder verharden en het conflict zal verder polariseren. Wat brengt dat bij?

De Israëlische bezettingspolitiek wordt internationaal bestempeld als illegaal en kan dus niet aanvaard worden. Bovendien schaadt het onze eigen veiligheidsbelangen, want het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt door moslimextremisten gebruikt als rekruteringsargument. Welke rol kan België spelen? Bijvoorbeeld door producten uit de bezette gebieden als dusdanig te labelen, zodat de consument een geïnformeerde keuze kan maken, of door schadevergoeding te eisen als een Belgisch ontwikkelingsproject in de bezette gebieden door Israël wordt vernield. Eén ding staat vast. Om onze rol te kunnen vervullen en tot een evenwichtig standpunt te komen, blijft input van mensen als Brigitte Herremans broodnodig.

Wouter De Vriendt (Groen), Peter De Roover (N-VA) & Sarah Claerhout (CD&V)

Dit opiniestuk verscheen op 19 oktober 2016 in De Standaard

Nieuwe spoorbaas: "Niet politieke kleur, maar capaciteiten moeten doorslag geven"

wo, 19/10/2016 - 10:43
Nieuwe spoorbaas: "Niet politieke kleur, maar capaciteiten moeten doorslag geven"19 okt, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert verbaasd op de politieke spelletjes die de kop op steken in de context van de benoeming van een nieuwe spoorbaas. “De spoorwegen staan voor enorme uitdagingen. Voor een dergelijk belangrijke opdracht moet men werken met een objectieve procedure, en moeten managementcapaciteiten en relevante competenties centraal staan, in de plaats van politieke voorkeur. Ook deze regering met N-VA doet volop aan achterkamerpolitiek.”

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Ecolo-Groen stelt voor om altijd de meest competente kandidaat uit de selectie naar voor te schuiven, los van de politieke kleur.

Het politieke gekibbel over de nieuwe spoorbaas bewijst volgens Van Hecke de hardnekkigheid van de cultuur van politieke benoemingen aan de top van de spoorwegen: “Terwijl reizigers op allerlei vlakken de dupe zijn van een hard besparingsbeleid zoals de sluiting van loketten, schrappen van vroege en late treinen, stopzetten van financiering van de fietspunten, blijft men politieke spelletjes spelen aan de top. Daadkrachtig bestuur is blijkbaar ondergeschikt aan het garanderen van partijpolitieke invloed aan de top van de NMBS”, aldus Van Hecke. 

Dat ook N-VA, dat in de campagne van 2014 de politieke benoemingen sterk op de korrel nam, nu volop meedraait in de politieke koehandel is voor Ecolo-Groen onaanvaardbaar. “Deze regering moet zeker niet onderdoen voor de politieke benoemingscarroussels onder de regering Di Rupo, die zo werd bekritiseerd door N-VA. Politieke benoemingen staan haaks op de waarden en het soort politiek dat de burger van zijn/haar politici verwacht. Laat los van de politieke kleur de selectieprocedure doorslaggevend zijn. De beste man of vrouw op elke plaats”, besluit Van Hecke.

 

Nieuwe dieselbussen MIVB katapulteren Brussel terug in de tijd

di, 18/10/2016 - 13:21
Nieuwe dieselbussen MIVB katapulteren Brussel terug in de tijd18 okt, 2016 Lees voor

Groen en Ecolo vinden het onbegrijpelijk dat de Brusselse commissie leefmilieu de MIVB toestaat om hybride dieselbussen te kopen. In de vorige legislatuur legde de partij wettelijk vast dat het vervoersbedrijf geen bussen meer mocht aankopen die rijden op diesel. "Zonder groenen draait het bestuur de klok terug."

 

Milieuvervuiling Annemie MaesBrussels parlementslid

Vandaag keurde de Commissie Leefmilieu in het Brussels Parlement een wijziging van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) goed. Hierdoor maakt het bestuur de aankoop van hybride dieselbussen mogelijk. Een keuze die het bestuur reeds heeft aangekondigd.

Volgens de groenen is het nog maar de vraag of de voorgestelde wijziging wel wettelijk is. "In het Europees milieurecht staat het principe van standstill centraal: nieuwe wetgeving mag de bestaande niet afzwakken," aldus Annemie Maes (Brussels Parlementslid). "Dat is hier wel degelijk het geval: hybride bussen rijden in de stad vooral op diesel vanwege het vele optrekken. Het terug toelaten van dieselbussen is een duidelijke achteruitgang voor de gezondheid van alle Brusselaars. In Londen investeren ze nu al in een 100% elektrische vloot: het kan dus wel, maar deze regering wil niet." 

Eerder hadden Groen en Ecolo de overige leden van de oppositie overtuigd om naar de Raad van State te stappen. Dat advies werd twee weken geleden afgeleverd, maar sprak zich enkel uit over de vorm en niet over het Europese standstill-principe. Een gemiste kans volgens Arnaud Pinxteren (Brussels Parlementslid voor Ecolo): "Het advies van de Raad van State is weinig geruststellend. De impact van de nieuwe wetgeving op de luchtkwaliteit is niet gekend, wat verontrustend is. De tekst blijft dus heel kwetsbaar om aangevochten te worden voor het Grondwettelijk Hof."

De groenen wijzen er ook op dat alles wel heel snel door het parlement wordt gejaagd. Dit maakt een redelijke discussie onmogelijk. Eerder dit jaar wilde de regering het wetsvoorstel al zonder advies van de Raad van State goedkeuren, maar slaagde de oppositie er in om dit toch af te dwingen. "Het is duidelijk dat deze wetgeving er koste wat kost zo snel mogelijk door moet. Zou de regering misschien bang zijn voor het onvermijdelijke protest als deze beslissing te veel aandacht zou krijgen?"

---

Lees hier waarom de aankoop van nieuwe dieselbussen geen goed idee is: http://www.annemiemaes.be/leefmilieu_afval_en_fiets/5_argumenten_tegen_d...

 

Groen vraagt moratorium op vossenjacht: "proef op de som nemen"

zo, 16/10/2016 - 08:02
Groen vraagt moratorium op vossenjacht: "proef op de som nemen" 16 okt, 2016 Lees voor

Dit weekend (15-16 oktober) start het jachtseizoen op vossen. Elk jaar worden in Vlaanderen meer dan 11.000 vossen geschoten, gemiddeld 30 per dag.
"De jagers proberen dit te verantwoorden door te zeggen dat ze het vossenbestand zo binnen de perken houden. Maar dat is twijfelachtig. Het grote aantal jongen, dat vanaf de zomer zelfstandig op jacht gaat, leidt waarschijnlijk zelfs tot verhoogde schade aan kleinvee", legt Groen-parlementslid Bart Caron uit.

Bart CaronVlaams parlementslid

Het aantal dieren per territorium en het aantal territoria per oppervlakte blijft over de jaren heen gelijk. Hoe minder vossen er zijn, hoe meer ze zich immers voortplanten. Bij vossen geeft snoei immers bloei.

De vossenjacht zorgt dus voor veel dierenleed en vervult geen enkele functie. Daarom stelt Groen voor om een moratorium van 3 jaar op de vossenjacht in te voeren en de effecten daarvan nauwgezet te laten opvolgen door wetenschappers. “Zo zal men waarschijnlijk kunnen aantonen dat het vossenbestand stabiel blijft, en de jacht overbodig is”, zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

In 2012 maakt minister Schauvliege de bijzondere bejaging van de vos mogelijk buiten reguliere periode. Die versoepeling werd vorig jaar vernietigd door de Raad van State, die begin dit jaar de regeling van de bijzondere jacht in het geheel vernietigde. De Vlaamse Regering heeft vervolgens de wetgeving aangepast zodat bijzondere bejaging van de vos vooralsnog mogelijk is.

steun ons voorstel, teken de petitie

Groen legt een resolutie neer in het Vlaams parlement. "We nemen hiermee de proef op de som: als het aantal schadegevallen door vossen in de drie jaar van een moratorium duidelijk stijgt, heeft de vossenjacht een functie. Is dat niet zo, dan kan de vossenjacht geheel volgens de logica van het jachtdecreet definitief verboden worden", besluit Bart Caron.

Lees het volledige dossier.

Al die cinema voor dit resultaat?

za, 15/10/2016 - 08:43
Al die cinema voor dit resultaat?15 okt, 2016 Lees voor

Premier Charles Michel presenteert straks zijn begrotingsakkoord aan de pers. Een bijdrage van de grootste vermogens of een hervorming van de vennootschapsbelasting zijn al zeker op de lange baan geschoven. Groen-fractieleider Kristof Calvo reageert bijzonder ontgoocheld op het uitstel. “Dit land verdient beter. De cinema van de voorbije week was blijkbaar voor niets. Nieuwe facturen en besparingen zijn al zeker. Op een eerlijke bijdrage grootste vermogens blijft het wachten. De tijd was ook rijp voor een eerlijkere vennootschapsbelasting, meer op maat van KMO’s. Op die punten herleidt de regering zich echter tot een studiebureau”, aldus Calvo.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Volgens Calvo wordt de begroting zo opnieuw een N-VA-werkstuk. “Het gros van de inspanning gebeurt in de sociale zekerheid. Deze meerderheid vraagt meer van zieken, gepensioneerden en werkzoekenden dan van de grootste vermogens en multinationals. Er zijn de forse besparingen in de gezondheidszorg en er wordt bespaard op de welvaartsenveloppe inzake uitkeringen. Het resultaat van zulke maatregelen ligt voor de hand: meer ongelijkheid, meer onrechtvaardigheid, opnieuw.”

Calvo is wel bijzonder strijdbaar. “De druk vanuit de oppositie en de samenleving om meer eerlijkheid zal niet verminderen, integendeel. De roep om rechtvaardigheid zal steeds luider klinken. Ofwel wordt die roep beantwoord, ofwel is de regering gedoemd om zelf te verdwijnen. Wij gaan in elk geval blijven aandringen op die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. We zijn ontgoocheld in de houding van CD&V, maar zullen hen blijven uitnodigen om samen te werken aan rechtvaardige fiscaliteit”, besluit hij.

Vijf redenen waarom Groen tegen CETA is en blijft

vr, 14/10/2016 - 17:13
Vijf redenen waarom Groen tegen CETA is en blijft14 okt, 2016 Lees voor

Groen is en blijft samen met zusterpartij Ecolo tegen CETA: het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Het verdrag is nu definitief en de EU en Canada staan op het punt het te ondertekenen. Groen en Ecolo stuurden vandaag een open brief aan de federale regering waarin ze aangeven waarom dit Verdrag niet moet ondertekend worden.

Bart StaesEuropees parlementslid

Groen is en blijft samen met zusterpartij Ecolo tegen CETA: het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Het verdrag is nu definitief en de EU en Canada staan op het punt het te ondertekenen. Groen en Ecolo stuurden vandaag een open brief aan de federale regering waarin ze aangeeft waarom dit Verdrag niet moet ondertekend worden.

Op 18 oktober vergaderen de Europese ministers van Handel hierover. Op de EU-Canada top van 27 en 28 oktober zou de CETA-tekst dan officieel ondertekend worden. Daarna volgt de ratificatieprocedure eerst door het Europees Parlement en daarna door de nationale parlementen. Na een eventuele ratificatie door het EP treedt het Verdrag wel al ‘voorlopig in werking’.

In deze briefing sommen we zo kort mogelijk de vijf belangrijkste redenen op waarom groenen in de verschillende parlementen tegen CETA zullen stemmen.

 

1. CETA beperkt de ruimte om beleid te maken in het algemeen belang

In tegenstelling tot traditionele handelsakkoorden die alleen douanetarieven verlagen of afschaffen, bevat CETA bepalingen die ingrijpen op de volledige economie. Dat omvat veiligheidstesten van producten, standaarden voor voedselveiligheid, bescherming van investeringen, transport, mededinging, intellectueel eigendom, databescherming en nog veel meer. Op al deze terreinen komen er verplichtingen voor overheden en staat het bevorderen van handel op de eerste plaats. Als Noord-Amerikaanse producenten toegelaten worden te produceren met minder strenge vereisten dan de Europeanen, kunnen ze dat goedkoper doen en hebben ze dus eenconcurrentieel voordeel.    

De politieke beleidsruimte om het algemeen belang of de bescherming van consumenten, milieu en werknemers te bevorderen wordt daarmee kleiner. Daarbovenop is CETA het eerste EU-handelsakkoord waarbij alleen diensten die specifiek uitgezonderd zijn niet onder de verplichtingen van het handelsakkoord vallen. De garanties om publieke diensten of diensten die deels publiek gefinancierd worden - zoals bijvoorbeeld watervoorziening - tegen liberaliseringsverplichtingen te beschermen, zijn niet waterdicht.

Er staan in de CETA-tekst weliswaar hoofdstukken over het bevorderen van duurzaamheid en over werknemersrechten, maar de bepalingen daarin zijn hoogstens niet-bindende aanmoedigingen. Groen en Ecolo willen globalisering graag beter reguleren en de negatieve effecten daarvan verzachten met flankerend beleid. Helaas doet CETA net het tegenovergestelde: het beperkt vooral Europese overheden in plaats van restricties op te leggen aan het soms onverantwoorde gedrag van multinationals.

 

2. CETA geeft het bedrijfsleven nog meer macht

Door te streven naar zoveel mogelijk overeenstemming tussen Canadese en Europese regels bestaat het risico dat belangrijke maatschappelijke en democratische debatten en overwegingen over (toekomstige) wetgeving in het algemeen belang zich verplaatsen van democratisch gelegitimeerde parlementen naar besloten werkgroepen.

In de CETA-tekst staat dat er een ‘Regulatory Co-operation Forum’ komt dat wetgevende initiatieven beoordeelt nog voordat er in parlementen over gedebatteerd wordt. Daardoor komt er teveel nadruk op het wegnemen van barrières voor de handel en te weinig op het bevorderen van het algemeen belang. CETA kan zo als een filter of rem werken op wetgevende initiatieven om bijvoorbeeld het milieu of consumenten te beschermen. Het geeft een extra en bevoorrechte ingang voor het internationale bedrijfsleven om hun belangen via zogenaamd technische discussies te behartigen. Een te sterke lobby van het bedrijfsleven is nu al een probleem. Dieselgate is er een voorbeeld van. Vrijhandelsdeals als CETA maken dit alleen maar erger.

 

3. CETA leidt tot afschrikwekkende claims van buitenlandse investeerders

CETA bevat de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders (ook de VS-multinationals met dochterbedrijven in Canada) om semi-juridische schadeclaims in te dienen als ze vinden dat regels of besluiten door overheden hen onterecht benadelen. Deze claims worden behandeld in aparte rechtbanken waartoe binnenlandse bedrijven of burgers geen toegang hebben. Deze arbitrage heet ‘Investor to State Dispute Settlement’ (ISDS). Er is een reëel gevaar dat overheden zichzelf gaan inperken bij het uitvaardigen van wetten en besluiten om grote schadeclaims van bedrijven te voorkomen. Daar hebben we in het kader van de TTIP-onderhandelingen op EU-niveau al voorbeelden van gezien. Deze ‘regelgevende zelfcensuur’ zet opnieuw een rem op beleid in functie van het algemeen belang. In het verleden heeft de stad Hamburg bijvoorbeeld een schadeclaim ontvangen van het energiebedrijf Vattenvall, dat haar plan om een kolencentrale te bouwen bedreigd zag door aangescherpte milieuregels.

Eurocommissaris Cecilia Malmström benadrukt steeds dat de transparantie en procedures van ISDS in CETA verbeterd zijn door het hervormde ‘Investment Court System’ of ICS. Er zijn inderdaad belangrijke verbeteringen aangebracht ten opzichte van de bestaande schimmige arbitragehoven inzake transparantie en benoeming van de ‘arbiters’. Toch blijven de fundamentele bezwaren tegen dit semi-juridische systeem overeind. Er is nooit aangetoond waarom we deze extra bescherming van buitenlandse investeerders nodig hebben in goed functionerende rechtsstaten als Canada en de EU-landen. Waarom zouden we buitenlandse investeerders privileges geven die nationale investeerders niet hebben, zonder de buitenlandse investeerders te verplichten verantwoord te ondernemen?

 

4. De onzekere en beperkte economische voordelen wegen niet op tegen de risico’s

De Europese Commissie, de Vlaamse en de federale regering beweren dat CETA goed is voor de economie, goed voor de handel en goed voor werkgelegenheid. Volgens officiële impactstudies van de Commissie zal de Europese economie tussen de 0,02 en 0,08 procent extra groeien als gevolg van CETA. Groen vindt het onverantwoord om voor deze hypothetische en beperkte extra economische groei grote risico’s te nemen met onze democratie, rechtsstaat en onze bescherming van milieu, consumenten en werknemers. De handel tussen de EU en Canada bedraagt nu al 63,5 miljard euro in goederen en 27,2 miljard in diensten per jaar en kan ook zonder dit controversiële verdrag worden bevorderd.

Met uitzondering van UCM, de Waalse belangenorganisatie voor kmo’s, die het aantal Belgische bedrijven dat baat heeft bij trans-Atlantische vrijhandelsdeals op minder dan 1 procent schat, lanceerden de overige werkgeversorganisaties een campagne ten voordele van de vrijhandel met de Noord-Amerikanen. Nochtans toont een recente studie, gebaseerd op een VN-model dat realistischer is dan dat van de protagonisten van CETA, aan dat CETA 200.000 jobs in Europa kan doen verdwijnen. Daarbovenop komt er nog verder jobverlies: 30.000 in Canada en 50.000 in andere delen van de wereld. De voorspelde groei is volgens deze studie zeer beperkt. Terwijl het gat in de overheidsfinanciën de stabiliteit van de regering vandaag al ondermijnt, zal CETA er volgens de studie toe bijdragen dat de fiscale inkomsten teruglopen. Dat belooft weinig goeds voor een volgende begrotingscontrole. (Pierre Kohler en Servaas Storm, CETA without Blinders, University of Tufts (USA), September 2016)

 

5. De zorgen over CETA worden niet serieus genomen

Het maatschappelijke debat over handelsakkoorden zoals TTIP, TiSA en CETA leidde ertoe dat de Europese Commissie en verschillende Europese regeringen zich genoodzaakt zagen om op de kritiek te reageren. Naast de aanpassing van het omstreden ISDS wordt er momenteel nog steeds gewerkt aan een zogenaamde 'interpretatieve verklaring' bij het CETA-akkoord. Helaas verandert deze nota niets aan de aard van de CETA-tekst.

Een juridische studie beschrijft helder de beperkte juridische waarde van de interpretatieve nota: “verklaringen verhelderen slechts de positie van de verdragspartij en dienen niet om de juridische toepassing te veranderen”. De “verklarende nota” blijft dus niet overeind na juridische analyse, die stelt dat de nota niet van aard is de “wettelijke gevolgen van CETA-bepalingen te verhinderen of te wijzigen”.

Er bestaan slechts twee opties om de negatieve gevolgen van CETA te beperken. Ofwel heronderhandelen en amenderen Canada en de EU eerst de verdragstekst op specifieke punten, zoals gebeurde met de oorspronkelijke clausule over ISDS.

Ofwel opteren de regeringen en Canada voor een kat-in-een-zak-optie: eerst ratificeert men het verdrag (!) en moeten we dan wachten totdat het zogenaamde ‘gezamenlijke CETA-comité’ dat na ratificatie het licht zou zien, voorgezeten door het Canadese ministerie van Handel en DG Handel van de Europese Commissie -  wijzigingen voorstelt conform artikel 26.1 ‘betreffende wijzigingen aan het verdrag of het geven van interpretaties’.

Slechts één op drie Europeanen heeft nog vertrouwen in de wijze waarop de Europese Unie (Eurobarometer, lente 2016) functioneert. Dit tweede scenario is dus politiek gezien nog het minst aanvaardbaar. Bovendien stelt een recente uitspraak van het Duits Grondwettelijk Hof dat de Duitse Regering CETA slechts kan ondertekenen, als er democratische controle komt op dit nieuwe ‘gezamenlijke CETA-comité’.

 

Groen wil het mandaat van de EU, voor het sluiten van handelsakkoorden zoals CETA, echt fundamenteel aanpassen, zodat eerlijke handel en de bescherming van mens en milieu centraal komen te staan. Door een verklaring toe te voegen aan een slecht verdrag wordt niet serieus rekening gehouden met de zorgen van miljoenen Europeanen.

De centrale vraag is en blijft: 'Moeten Europese landen zoveel verworvenheden op het spel zetten voor hypothetische voordelen die gebaseerd zijn op zeer wankele aannames en gebrekkige economische voorspellingen?'

Speelpleinfactuur van regering-Bourgeois onaanvaardbaar

vr, 14/10/2016 - 08:33
Speelpleinfactuur van regering-Bourgeois onaanvaardbaar14 okt, 2016 Lees voor

“Ouders met kinderen worden opnieuw het slachtoffer van een extra factuur van de regering-Bourgeois: de speelpleinfactuur. De naschoolse opvang zit nu al met een enorme krapte om te blijven draaien. De beslissing over het PWA-stelsel zal de factuur doen escaleren. Na de bevriezing van de kinderbijslag, viseert de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V opnieuw gezinnen met kinderen”, zegt Groen-Parlementslid Elisabeth Meuleman vrijdagochtend.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“Minister Philippe Muyters (N-VA) zegt er zelfs doodleuk bij dat het niet zijn opdracht is om opvang te organiseren. Dat terwijl minister Jo Vandeurzen (CD&V) net een hervorming uitwerkt. In de regering Bourgeois voelt niemand zich bevoegd voor de voor- en naschoolse opvang. Door de incoherentie van de Vlaamse regering kijken de Vlaamse ouders binnenkort tegen een speelpleinfactuur aan. Dat kan niet”, zegt Meuleman.

De buitenschoolse opvang heeft eerder al een besparing moeten verteren van Muyters: bij de regularisatie van de weerwerkgesco's is er ook een lineaire besparing gebeurd van 5%.

“De keuzes van de Vlaamse regering moeten menselijker en eerlijker zijn. Bijna 70% van de kinderen tussen 2,5 en 12 jaar maken wekelijks gebruik van buitenschoolse kinderopvang. De nood aan deze activiteiten wordt steeds groter, te meer daar ook grootouders steeds later met pensioen gaan. Hier komt goede opvang voor kinderen buiten de schooluren nu in het vizier van de besparingen. Dat is toch al te gek om daar op te besparen”, besluit Groen-parlementslid Meuleman.

Inschrijvingsdecreet: "Niets doen is niet langer een optie”

do, 13/10/2016 - 16:51
Inschrijvingsdecreet: "Niets doen is niet langer een optie”13 okt, 2016 Lees voor

“Niets doen is niet langer een optie”, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman in reactie op de commotie binnen de Vlaamse regeringspartijen over het inschrijvingsdecreet. “De problemen van de wachtrijen en verwarring riskeren zich uit te breiden van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.”

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

De meerderheidspartijen geraken het maar niet eens over het inschrijvingsdecreet. “Voor Groen zijn enkele principes essentieel: het moet eenvoudig zijn en het moet dienen om de sociale mix te versterken”, zegt Elisabeth Meuleman.

“Blijkbaar worden deze uitgangspunten niet gedragen door alle meerderheidspartijen. Nochtans is er het in parlement wel een duidelijke meerderheid te vinden om het inschrijvingsdecreet te hervormen op basis van deze principes. Groen stelt dan ook voor om daar in het parlement werk van te maken. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beschikt misschien zelfs over een duidelijke wisselmeerderheid als ze er vaart achter wil zetten.”

“Minister Crevits verstopt zich door te zeggen dat het initiatief moet komen van de meerderheidspartijen in het parlement. Die laatsten wijzen nu echter met beschuldigende vinger naar elkaar. Dat politiek gekrakeel gaat ten koste van de scholen, de ouders en de leerlingen.”

Er is nu reeds een goed systeem voor inschrijving, met een centraal aanmeldingssysteem, dat bijvoorbeeld in Antwerpen en Gent in het basisonderwijs wordt toegepast. “Dit centraal aanmeldingssysteem moet worden uitgebreid naar alle regio's waar zich een capaciteitsproblematiek voordoet”, zegt Meuleman. “Een gelijkaardig systeem moet nu worden uitgewerkt voor het eerste jaar secundair onderwijs. Dat moet eenvoudig en eerlijk zijn. De bestaande “first come first serve”-methode, met ouders die dagenlang kamperen, is onhoudbaar,” zegt Meuleman.

Naast een centraal aanmeldingssysteem is er ook dringend meer geld nodig voor een uitbreiding van de plaatsen. Er werden beperkte middelen voor het basisonderwijs vrijgemaakt maar niet voor het secundair. “Op die manier blijft elk inschrijvingsysteem de schaarste eerlijker verdelen. Voor Groen heeft iedereen kind recht op een plaats op een school van zijn keuze en in de buurt. Het moet dus anders, en het parlement kan daar werk van maken”, besluit Meuleman.

Pensioen parlementairen gelijkschakelen met pensioen alle burgers

wo, 12/10/2016 - 19:24
Pensioen parlementairen gelijkschakelen met pensioen alle burgers12 okt, 2016 Lees voor

“Groen steunt alle initiatieven om de pensioenleeftijd van parlementsleden gelijk te schakelen met die van de burgers”. Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“Groen steunt alle initiatieven om de pensioenleeftijd van parlementsleden gelijk te schakelen met die van de burgers”. Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Parlementair werk is een job als een andere. Er is geen reden dat parlementairen minder zouden moeten werken dan alle Vlamingen. Groen wil dit in alle parlementen”.

“Groen is op alle niveaus klaar voor akkoord. Als de discussie tussen de voorzitters van de verschillende parlementen te lang duurt, dan moet elk parlement alvast zelf initiatief nemen. Het getreuzel over parlementaire pensioenen is een schertsvertoning. De oplossing ligt voor de hand. Als er een initiatief in het Vlaams parlement komt, steunen wij dat”, zegt de groene fractieleider.

“Privileges voor politici, dat is iets van het verleden. Groen vindt dat parlementsleden tussen de mensen moeten staan. Politici moeten ook het goede voorbeeld geven. Als ze vragen dat mensen langer actief blijven, moeten ze daar geen uitzondering voor zichzelf op maken”, aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Collega-parlementslid Bové Canada uitgezet: vrijheid van meningsuiting over CETA?

wo, 12/10/2016 - 16:38
Collega-parlementslid Bové Canada uitgezet: vrijheid van meningsuiting over CETA? 12 okt, 2016 Lees voor

De Europese groene fractie stuurde vandaag een brandbrief naar de voorzitter van het Europees parlement Martin Schultz, als gevolg van het besluit van de Canadese autoriteiten om groen-collega parlementslid José Bové de toegang tot het land te ontzeggen.

Internationaal Bart StaesEuropees parlementslid

Europees parlementslid Bart Staes: “Ik denk dat men soms een wat naïeve voorstelling heeft van het – neoliberale - beleid van de Canadese regering. Net als Canadezen een verstoord beeld hebben over het – neoliberale - beleid van de EU. Hoe men vandaag met collega Bové omgaat, illustreert dat.”
 
Bové wilde naar Montréal reizen omdat hij was uitgenodigd door enkele Canadese organisaties (onder andere: Council of Canadians, le Réseau québécois sur l'Intégration continentale (RQIC), Vigilance OGM, l'Union nationale des fermiers en l'Union paysanne). Hij zou op een conferentie spreken over het vrijhandelsakkoord CETA dat de EU en Canada op 27 oktober willen ondertekenen.
 
Staes: “De uitwijzing van Bové is geen klein bier. Het toont het ongemak aan van bepaalde politieke leiders, die zich klaar maken voor de plechtige ondertekening van het CETA-akkoord op 27 oktober, waar zeer veel bezwaren tegen bestaan. Dat men stokdoof blijft en zelfs desinformatie verspreidt, zoals onlangs nog minister Kris Peeters met zijn op veronderstellingen gebaseerde studie, een debat censureren is wel een stap té ver. De voorstanders van CETA zijn blijkbaar alleen geïnteresseerd in de vrijheid van handel in goederen en diensten, en niet die van meningsuiting. We kunnen misschien binnenkort noodtoestand maatregelen uitvaardigen om de meningsuiting en vrijheid van vergadering te beperken, om zo nog makkelijker een bepaalde ultra-liberale vorm van vrijhandel uit te rollen? We hebben vandaag ook weer gezien hoe de twee grote politieke families de behandeling van CETA nog voor het eind van het jaar door het Europees parlement willen drukken, zonder al teveel vervelend democratisch debat.”
 
Groen en Ecolo sturen morgen een gezamenlijke brief naar alle bevoegde Belgische ministers om zich niet onder druk te laten zetten om het CETA akkoord te ondertekenen. 
 

Personeel gemeenschapsinstellingen legt werk neer

di, 11/10/2016 - 12:22
Personeel gemeenschapsinstellingen legt werk neer11 okt, 2016 Lees voor

“Dit is het zoveelste signaal aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat de druk op de ketel in de jeugdhulp niet meer houdbaar is”, zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

Welzijn en zorg Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Het personeel van de gemeenschapsinstellingen legt vandaag het werk neer. Ze vindend dat veel van de jongeren onterecht bij hen terecht komen. Jongeren met psychiatrische zorgnood moeten volgens hen de juiste hulp krijgen en niet in een instelling geplaatst worden wegen plaatsgebrek elders.

Groen begrijpt de actie van het zorgpersoneel. “Dit is het zoveelste signaal aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat de druk op de ketel in de jeugdhulp niet meer houdbaar is”, zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. "Jongeren moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, niet de ondersteuning die toevallig beschikbaar is. Er staan 7500 jongeren op de wachtlijst voor aangepaste jeugdhulp. Vandeurzen en de Vlaamse regering van NVA, CD&V en Open-VLD voorziet amper extra capaciteit, ook niet voor psychische steun voor jongeren. Wachttijden van gemiddeld 107 dagen zijn onaanvaardbaar", zegt Elke Van den Brandt.
"Vandeurzen moet dringend een grondige shift doorvoeren naar meer preventief beleid in plaats van jongeren in crisis te laten komen. Het voorziene budget voor de begroting, plus 5 miljoen,  is absoluut te weinig voor de noden in de jeugdhulp”, besluit Groen-parlementslid Van den Brandt.

Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

di, 11/10/2016 - 11:06
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren10 okt, 2016 Lees voor

In het vluchtelingenkamp van Calais zitten duizenden mensen opeengepakt. Vele daarvan zijn onbegeleide minderjarigen, kwetsbare slachtoffers van uitbuiting en geweld. Binnenkort wordt het kamp ontruimd, zonder een waardige alternatieve opvang. “Dat de Franse overheid dit laat betijen, is onmenselijk en een smet op de waarden van de Franse Revolutie ‘vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid’, zeggen Europees Parlementslid Bart Staes en Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). “De Belgische regering kan meer doen dan toekijken vanop de zijlijn.”

 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Wouter De Vriendt bezocht eerder het vluchtelingenkamp in Duinkerke. “Het grote probleem in dergelijke kampen is de afwezigheid van elke overheidsinstantie”, benadrukken De Vriendt en Staes. “Hulpverlening hangt er af van vrijwilligers. En de vluchtelingen krijgen geen correcte informatie om asiel aan te vragen. Op die manier krijgen mensensmokkelaars en malafide figuren vrij spel. De anarchie wordt met andere woorden bewust in stand gehouden, terwijl het anders zou kunnen.” Naar verluidt zouden veel minderjarigen in het kamp recht hebben op gezinshereniging met familieleden in Groot-Brittannië. “Hoe is het mogelijk dat daar geen werk van wordt gemaakt? Ook de Britten laten de procedures maar aanslepen. Kinderen worden aan hun lot overgelaten en vallen zo ten prooi aan geweld en seksuele uitbuiting. In dat opzicht is de oorverdovende stilte in buurland België opvallend.”

Groen vraagt aan premier Charles Michel om Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan te zetten tot een menselijkere houding. Indien Frankrijk het kamp ontruimt, moet België klaarstaan met hulpverlening en mee asielprocedures opstarten. Daarbij geldt het principe dat iedereen menswaardig wordt opgevangen en recht heeft op een eerlijke asielprocedure. “Wie vlucht voor geweld, vervolging of oorlog krijgt bescherming. Het spreekt vanzelf dat alle Europese landen, niet in het minst Frankrijk, daarbij hun deel moeten doen. Andere vluchtelingen moeten voorbereid worden op terugkeer naar het land van herkomst”, besluiten De Vriendt en Staes.

 

Uitstel beleidsverklaring: "Roep om rechtvaardigheid zal niet verdwijnen"

di, 11/10/2016 - 11:05
Uitstel beleidsverklaring: "Roep om rechtvaardigheid zal niet verdwijnen"11 okt, 2016 Lees voor

Premier Charles Michel stelt noodgedwongen zijn beleidsverklaring uit. Voor Ecolo-Groen legt het uitstel het grote probleem van deze regering bloot. Federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen) en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet spreken van een gemiste kans om burgers en bedrijven perspectief te geven. “De roep om rechtvaardigheid zal niet verdwijnen”, waarschuwt Calvo.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Uiteraard is de inhoud belangrijker dan de timing. Een beleidsverklaring zonder cijfers en hervormingen had natuurlijk geen zin. Maar dit uitstel is toch veelzeggend. Zo’n beleidsverklaring is de kans bij uitstek om onze landgenoten perspectief te geven. En dat lukt dus niet. Meer sociale rechtvaardigheid en een antwoord op milieu-uitdagingen zijn nu noodzakelijk”, aldus Calvo.

Hij waarschuwt de meerderheidspartijen. “Enkele dagen uitstel zal de roep om rechtvaardigheid niet doen verdwijnen. Alleen met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens krijg je een begroting en een samenleving in evenwicht. We lezen bovendien dat er opnieuw heel wat besparingen in de sociale zekerheid op tafel liggen. Het uitstel is een kans om ook dat nog bij te sturen.”

Uiteraard is de oefening niet eenvoudig, maar Calvo hekelt de gang van zaken. “Waarom stelt de premier die gesprekken zo lang uit? Waarom altijd die last minute nachtelijke onderhandelingen? Dat levert zelden fraaie resultaten op. Ook de methode-Michel is aan vernieuwing toe”, besluit Calvo.