jun 25 2012

HABBEKRATS REALISEERT WIJKBUDGET 'GRAFFITI JAM'

Allemaal Antwerpenaar

 
Op 26 en 27 juni voert Habbekrats het wijkbudget ‘Graffiti Jam’ uit. Daarbij wordt de zijgevel van het Habbekratshuis in de Prekersstraat 14 verfraaid met een graffitikunstwerk. 
De artiesten starten op dinsdag aan het kunstwerk en werken het op woensdag verder af. Op deze tweede dag vindt ook de jaarlijkse Habbening plaats. Dat is een dag voor de buurt vol sport, spel,  animatie en een barbecue. De Habbening start om 13 uur.

jun 25 2012

24 JUNI TRAGE ZONDAG : GROEN WIL VAN DE VISESTRAAT EEN WOONERF MAKEN

beeld zone 30 zomercampagne

Net nu bewonersgroepen actievoeren voor meer verkeersveiligheid rond Spoor Noord, ziet het er naar uit dat de plannen voor de heraanleg van Halenstraat-Viséstraat MINDER verkeersveiligheid zullen betekenen.
 
Tussen de meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en Sp.a in het districtscollege van Antwerpen is een zwaar meningsverschil ontstaan over de plannen voor de heraanleg van de Viséstraat en de Halenstraat, aan de rand van Park Spoor Noord.
 

mei 4 2010

Wijkbudgetten: voor doeners met een hart voor de buurt

Het district Antwerpen startte afgelopen jaar met de invoering van wijkbudgetten in de wijken Kiel, Linkeroever en Dam. Met de wijkbudgetten biedt het district  inanciële ondersteuning aan bewoners die het beste voor hebben met hun buurt. De eerste reeks projecten die via de wijkbudgetten worden gerealiseerd, zijn goedgekeurd. De bewoners die deze voorstellen indienden, ondertekenen op 4 mei 2010 een buurtcontract.